ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyetleri sırasında çevreye yaptığı etkileri, ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde tespit edip, meydana gelen kirliliğin olumsuz etkilerinin giderilmesi için sürekli gelişmeyi güvenceye alacak bir sistemi kurup belgelemeyi ve idame ettirmeyi, bu sistem içerisinde tespit edilecek amaç ve hedefleri etkili yöntemlerle gözden geçirmeyi, ilgili kişi ve kurumlara duyurmayı ve işbirliği yapmayı, bunların gerçekleşmesini takip etmeyi çevre politikası olarak kabul ve taahhüt eder.